NOVACADEMIA_GabinetPsicopedagogia

Tallers Educatius:

Des del Gabinet Psicopedagògic també oferim la possibilitat de treballar certes actituds, aptituds i continguts a través de diversos tallers educatius, destinats a diferents públics:

tallers-educactius

 

Tècniques d’estudi pedagògiques:

A més, també oferim la possibilitat de treballar aptituds i continguts concrets relacionats amb l’àrea de les llengües o de les ciències, a través de dos tallers ben diferents que treballen mitjançant tècniques d’estudi pedagògiques destinades a alumnes d’entre 8 i 16 anys.

 

tecniques-destudi

 

 

Objectius del Taller de Tècniques d’Estudi Pedagògiques de Llengües:

 • Millorar les habilitats comunicatives dels alumnes
 • Assolir una sòlida tècnica basada en diferents eines
 • Aconseguir una millora en l’eficiència de l’estudi (hores empleades versus resultats obtinguts) a través de l’aplicació d’aquestes tècniques en qualsevol matèria

 

Objectius del Taller de Tècniques d’Estudi Pedagògiques de Ciències:

 • Millorar les competències numèriques i la lògica
 • Agilitzar el càlcul mental podent-lo aplicar a l’estudi així també com a situacions quotidianes
 • Aconseguir una millora en l’eficiència de l’estudi (hores empleades versus resultats obtinguts) a través de l’aplicació d’aquestes tècniques en qualsevol matèria

 

Metodologia:

 • Aprenentatge a través de materials propis i materials reals d’estudi de l’alumne
 • Aportant eines a l’alumne per a assolir el seu màxim nivell de motivació i autonomia
 • Treballant amb reforç positiu

 

Com ho fem:

 • Involucrant l’alumne des del primer moment, despertant el seu interès per la feina ben feta
 • Amb professorat expert en l’ensenyament i pràctica de tallers de tècniques d’estudi, amb el recolzament del nostre propi Gabinet de Psicopedagogia

 

Serveis de valor afegit:

 • 1 hora de tutoria al mes fora de l’horari de l’activitat extra-escolar per atendre els pares i mares que vulguin parlar amb el professor
 • Informes individuals trimestrals, analitzant l’evolució de l’alumne i reportant qualsevol canvi
 • Accés prioritari a promocions, conferències, workshops…