NOVACADÈMIA ofereix als ajuntaments, consorcis i entitats de servei públic un catàleg d’accions formatives enfocades a cobrir les diferents necessitats i exigències del mercat laboral i facilitar-ne la inserció a les persones en procés de recerca de feina.

El nostre contacte i coneixement del món corporatiu, ens permet dissenyar programes formatius molt focalitzats en necessitats actuals i concretes i així oferir una formació molt pràctica i diferenciadora als nostres alumnes.

Adaptem tots els nostres programes als requeriments de cada entitat i als pressupostos assignats.

Comptem amb un equip de formadors especialitzats i amb experiència en cada una de les àrees següents:

sector_public_1

sector_public_2

El nostre servei inclou:

 • Reunió prèvia amb el servei d’ocupació de l’entitat per a analitzar les necessitats concretes del grups de participants, els seus perfils professionals, la seva orientació vers el mercat laboral.
 • Disseny    del material formatiu personalitzat incloent exercicis pràctics que reforcin els teòrics i que permetin el treball en equip i individual:
  • Preguntes de resposta oberta
  • Role-Plays
  • Tests
  • Enquesta final de satisfacció (si el servei no disposa d’una pròpia)
  • Elaboració dels certificats d’assistència o participació a l’acció formativa
  • Informe final destacant el grau d’assoliment dels objectius generals i específics, oportunitats de millora identificades i informe d’assistència i puntualitat
  • Lliurament de tot el material del curs en format digital

Algunes referències dins el sector públic:

logo_LaPiqueta color

 logo_2logotip

escutcentre2 color