NOVACADEMIA_LOGOgabinetpsico_v11 copia

 

Psicopedagogia i TIC

 

Si ens parem a pensar en el desenvolupament d’un dia qualsevol en les nostres vides, segurament en algun moment, serà molt difícil imaginar-nos aquest sense l’aparició de la tecnologia. Així doncs, cal tenir en compte que el món en què es desenvolupen els nens i nenes actualment està envoltat d’eines tecnològiques que fan i faran servir en el seu dia a dia. Però no hem d’entendre la tecnologia com a quelcom relacionat amb l’oci i el pur entreteniment.

Avui en dia, utilitzem les eines tecnologiques per gairebé qualsevol cosa, per tant, perquè no també per aprendre?

En aquest sentit sorgeixen les TIC i les TAC com a tecnologies de la informació i la comunicació i de l’aprenentatge que tant els alumnes com els docents poden fer ús al llarg de qualsevol procés d’ensenyament-aprenentatge. Estem immersos en un univers de continguts virtuals i que aquest fet està suscitant noves formes d’accedir a la informació i processar-la que, alhora, requereixen nous espais educatius.

Així doncs, sent conscients del desenvolupament tan ràpid  i la incidència que té aquest sobre la societat és fonamental ensenyar als nens i nenes d’avui en dia a treure el gran potencial a aquests instruments tecnològics que tenen a les seves mans per tal que puguin donar-li sentit com a eines i recursos d’aprenentatge i que en puguin fer un ús adequat.

Així doncs és important saber que les TIC són un gran recurs d’aprenentatge PERÒ PER SI SOLES NO SOLUCIONEN RES! Les TIC ens poden oferir múltiples i diverses oportunitats per al tractament de la diversitat i la millora de l’aprenentatge, però cal saber-ne fer un bon ús.

És per això que des de NOVACADÈMIA apostem per l’ús de les TIC com a eina d’aprenentatge, facilitant als alumnes estratègies de recerca i recursos específics d’aprenentatge (webs, aplicacions, …) que puguin fer servir en el seu dia a dia amb la finalitat de millorar el seu procés d’ensenyament- aprenentatge.

Així doncs, cal tenir en compte el paper motivador que juguen aquests recursos i aprofitar aquest aspecte per tal de potenciar aprenentatges més significatius.

Alhora, pel que fa a les reeducacions, les TIC també juguen un paper molt important, ja que són una eina com comentàvem molt motivadora que facilita el treball de les dificultats específiques de cada cas d’una menys intrusiva i feixuga; els nens i nenes es diverteixen i gaudeixen alhora que practiquem i treballem les seves necessitats.