logoDESCRIPCIÓ DE L’OFERTA DE TREBALL

Lloc de treball: PROFESSOR D’ANGLÈS

Descripció de les feines: Impartir classes d’anglès a empreses i particulars, individuals i en grup, des de nivell iniciació a nivell avançat. Organització de les classes i dels materials necessaris per a impartir-les.

Edat: indiferent Sexe: indiferent

Estudis requerits: Certificat oficial de professor o similar que certifiqui que ha superat un curs com professor d’anglès (exemple CELTA).

Experiència: SI X NO □ Anys experiència: Mínim 2

Observacions:És necessari disposar del certificat de nivell C1 o C2.

Jornada: Matins i/o tardes en funció de la demanda. Horaris d’oficina i possibilitat de tardes/vespres.

Horari: Matí i/o tarda/vespre

Permís conduir (tipus): A2-B1

Necessita vehicle per arribar a la feina?: Sí, especialment si es fa classes a empreses.

Zona geogràfica del lloc de treball: Vallès Oriental, Occidental, Moianès i Barcelonès.

Idiomes necessaris i nivell: Anglès certificat amb titulació per a nadius o titulació C1-C2 per a no nadius.

Informàtica–programes: Coneixements a nivell usuari de correu electrònic i office

Data prevista d’incorporació: Immediata

_____________________________________________________________________

logoDESCRIPCIÓ DE L’OFERTA DE TREBALL

Lloc de treball: PROFESSOR DE CATALÀ I CASTELLÀ

Descripció de les feines: Impartir classes de català i castellà a nivell d’ESO I BATXILLERAT. Organització de les classes i dels materials necessaris per a impartir-les.

Edat: indiferent Sexe: indiferent

Estudis requerits: Llicenciatura en Llengua i Literatures Catalana i Castellana, certificat de Nivell C1 o C2 o en la seva absència experiència demostrable mínima de 4 anys

Experiència: SI X NO □ Anys experiència: Mínim 4

Observacions:

Jornada: Tardes en funció de la demanda. Horaris d’oficina i possibilitat de tardes/vespres.

Horari: Tarda/vespre

Permís conduir (tipus): A2-B1

Necessita vehicle per arribar a la feina?: Sí, especialment si es fan classes a domicili.

Zona geogràfica del lloc de treball: Vallès Oriental i Occidental.

Idiomes necessaris i nivell: Català i castellà certificats amb titulació C1-C2.

Informàtica–programes: Coneixements a nivell usuari de correu electrònics i office

Data prevista d’incorporació: Immediata

_____________________________________________________________________

logoDESCRIPCIÓ DE L’OFERTA DE TREBALL

Lloc de treball: PROFESSORS de MATES, FÍSICA I QUÍMICA

Descripció de les feines: Impartir classes de matemàtiques, de física o de química a nivell d’ESO i BATXILLERAT. Organització de les classes i dels materials necessaris per a impartir-les.

Edat: indiferent Sexe: indiferent

Estudis requerits:Enginyeria, arquitectura, matemàtiques o llicenciatures similars.

Experiència: SI X NO □ Anys experiència: Mínim 4

Observacions:

Jornada: Tardes en funció de la demanda. Horaris d’oficina i possibilitat de tardes/vespres.

Horari: Tarda/vespre

Permís conduir (tipus): A2-B1

Necessita vehicle per arribar a la feina?: Sí, especialment si es fan classes a domicili.

Zona geogràfica del lloc de treball: Vallès Oriental i Occidental.

Idiomes necessaris i nivell: Català i castellà parlats i escrits correctament.

Informàtica–programes: Coneixements a nivell usuari de correu electrònics i office

Data prevista d’incorporació: Immediata

_____________________________________________________________________