NOVACADEMIA_GabinetPsicopedagogia

 

A continuació s’ofereixen un recull de diferents recursos web i app a partir dels quals podem reforçar des dels continguts curriculars treballats a l’escola, els aspectes clau o base fonamentals per als posteriors aprenentatges fins a processos cognitius bàsics com la memòria o l’atenció.

 

Recursos web:

 

 • edu365.cat (INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA): recull de diversos recursos agrupats per etapes i àrees curriculars on es poden treballar i reforçar de forma motivadora els diferents continguts que es treballen a l’escola.

 

 • childtopia.com (INFANTIL I PRIMÀRIA): web amb un recull molt gran de recursos per a la comprensió oral i escrita i més de 1200 jocs educatius classificats per àrees i edats.

 

 • vedoque.com (INFANTIL I PRIMÀRIA): recull de jocs educatius organitzats per edats on també destaca la possibilitat de poder treballar la mecanografia.

 

 • spotthedifference.com (PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA): web per treballar l’atenció a partir de trobar diferències entre diferents imatges.

 

 • matematicasonline.es (PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT): recull de diferents activitats per repassar els continguts treballats a les diferents etapes escolars.

 

 

Recursos app:

 

 • ABC Kids Letters (INFANTIL): potenciar la lectoescriptura, practicar l’escriptura i el traç, compondre paraules i lletrejar-les.

 

 • Piruletras (PRIMÀRIA): destinat a reforçar les dificultats associades a la dislèxia.

 

 • Maths for Kids (PRIMÀRIA): reforçar les matemàtiques des de nivells més fàcils de sumes i restes fins a nivells més complexes de multiplicacions.

 

 • iCuadernos Rubio (INFANTIL I PRIMÀRIA): diferents quaderns clàssics Rubio per practicar diferents continguts com operacions o problemes.

 

 • Thinkrolls (INFANTIL I PRIMÀRIA): diferents jocs pels més petits que exerciten la ment, la memòria i la capacitat lògica.

 

 • Little things (PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA): treballar l’atenció i la percepció a partir de trobar diferents objectes que es demanen.

 

 • Khan Academy (SECUNDÀRIA): recull de vídeos on s’expliquen conceptes clau o aspectes bàsics de diverses assignatures com són les matemàtiques, química o física.

 

 • SimpleMind (SECUNDÀRIA): eina que facilita la creació de mapes conceptuals.