D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini novacademia.cat pertanyen a NOVACADÈMIA, amb domicili al carrer Rector Tomás Vila 5 de Sant Feliu de Codines (CP 08182), telèfon +34 938 663 511, correu electrònic info@novacademia.cat.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de NOVACADÈMIA o de terceres persones amb qui NOVACADÈMIA ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. NOVACADÈMIA difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. NOVACADÈMIA adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de NOVACADÈMIA.

Responsabilitat sobre els continguts 
L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. NOVACADÈMIA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a novacademia.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. NOVACADÈMIA no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

NOVACADÈMIA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. NOVACADÈMIA no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per NOVACADÈMIA.

Protecció de dades
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, NOVACADÈMIA informa que les dades personals recollides des d’aquesta pàgina web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.

Autorització per enllaçar amb novacademia.cat
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.